Taith Snapchat o Adran y Gymraeg ac Astudiethau Celtaidd

  Mae’r Adran hon yn un ddelfrydol ar gyfer astudio iaith, llenyddiaeth a diwylliant Cymru, yn ogystal ag Astudiaethau Celtaidd a hynny mewn cyd-destun Cymreig a rhyngwladol. Mae Aberystwyth yn cynnig cyfleoedd unigryw i fyfyrwyr ddysgu Cymraeg a Chymraeg Proffesiynol yn ogystal â Llydaweg, Gwyddeleg, a Gaeleg yr Alban. Yn ogystal â chynlluniau BA mewn Cymraeg…

Y Gymraeg yn Aber

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gweithredu’n ddwyieithog ac yn cynnig gwasanaethau i hyrwyddo’r Gymraeg i fyfyrwyr, staff a’r cyhoedd yng Nghymru. Adran o fewn y Brifysgol sy’n hyrwyddo ac yn cynorthwyo bywyd Cymraeg y Brifysgol yw Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg. Mae ei gwaith yn cynnwys cefnogi adrannau academaidd i ddatblygu prosiectau drwy’r Gymraeg, darparu gwasanaeth cyfieithu, cynnig…

Cinio Croesawu i siaradwyr Cymraeg newydd Prifysgol Aberystwyth.

Cinio Croesawu i siaradwyr Cymraeg newydd Prifysgol Aberystwyth.   Fel rhan o Benwythnos Mawr y Croeso, ar ôl llwyddiant cinio croesawu siaradwyr Cymraeg y flwyddyn gyntaf y llynedd, penderfynwyd trefnu’r digwyddiad eleni eto. Heidiodd oddeutu 80 o fyfyrwyr newydd y flwyddyn gyntaf i Medrus, Penbryn ddydd Sul 24ain o Fedi, am ginio dydd Sul. Agorwyd…